بعد از پنج ترم تحصیل در دانشگاه امروز از من می پرسه كتابخونه پنج شنبه ها هم بازه؟!!!!
الان ما اینطوری میخایم تولید علم هم كنیم؟!