طرف دانشجوی سال اوله.بدن هیچ گونه مشکل حادی، صرفا بخاطر اینکه نزدیک والدین باشه انتقالیش ردیف شد.البته تو یک دانشگاه دیگه!

حالا اینجا،طرف رتبه سه رقمی کنکور بود و از اهالی یکی از استان های جنوبی کشور.ازدواج کرد و همسرش ازش خواست که انتقالی بگیره از امام صادق به اونجا!!! یعنی به همون مرکز استان خودشون! انتقالی ندادند.انصراف داد.کلی جریمه به دانشگاه پرداخت.رفت شهر خودشون پیام نور خوند!با رتبه سه رقمی کنکور کارشناسی!

از این انشا نتیجه می گیریم،  ما بزودی الگوی دانشگاه اسلامی می شویم.

دانشگاهه داریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم؟!

صرفا جهت اطلاع:

به پیشنهاد مخاطبان  مطلب رمز دار شد .