برای تعطیلی روز 14 خرداد ، اداره ی امور کلاس ها این هفته و هفته اینده  جبرانی اعلام کرده!

آخه آدم دردش رو به کی بگه؟!


اینم دانشگاه که داریم؟؟!!