«در واحد خواهران دانشگاه امام صادق اساتید مرد پشت به کلاس تدریس می کنند.اساتید مرد مجبورند پشت به دانشجویان به تدریس بپردازند. میز اساتید مرد واحد خواهران دانشگاه امام صادق رو به دیوار است .به طوری که اساتید مرد روی صندلی می نشینند که پشت به دانشجویان است .مسئولان حراست دانشگاه وآموزش تلاش می کنند تا چیدمان میز وصندلی اساتید به گونه ای باشد که استاد مرد ودانشجوی دختر این دانشگاه رخ به رخ نشوندوچشم در چشم هم ندوزند. با توجه به دست چین بودن اساتید دانشگاه امام صادق به ویژه در واحد دخترانه به نظر می رسد اساتیدی که خود مروج چنین اندیشه هایی هستند»*

من |:
مرد |:
دیوار|:
آیت الله مهدوی کنی|:


* این مطلب رو چندی پیش در ویکی پدیا ذیل دانشگاه امام صادق پردیس خواهران نگاشته بودند که پیش از اقدام ما برای تصحیح ان کلیت توضیحات پیرامون دانشگاه تغییر یافت

* کدوم عقل سلیمی این رو می پذیره؟؟؟

http://fa.wikipedia.org/wiki/دانشگاه_امام_صادق