جایی خوندم

به نظر  حالا كه مملكت داره دست 
دانشگاه امام صادق(ع) میفته، بیاییم دو تكه اش بكنیم:
بالای رشته كوه البرز بشه واحد خواهران جمهوری اسلامی
بقیه مملكت بشه واحد برادران!
.
.
.
شاید هم بالعکس :)