این مطلب را یکی دیگر از دوستان در گروه ایمیلی بنیان مرصوص منتشر کرده است


ساعت 2و نیم بامداد و فردا امتحان اندیشه غرب داریم و از اونجاییی که بنده خسته ام و خوابم میاد همش دارم چای و نوشیدنی های مختلف مینوشم تا مبادا بخوابم. ولی از شانس ما دستشویی های دانشگاه آب ندارن.!!!!!!!!!
خیل عظیم دوستان رو دیدم که سردرگم دنبال مقداری آب بودند. به اطلاع میرساندسرویس های بهداشتی پیست آب دارد البته اگه حال داشتید تا اونجا برید.
واقعا دانشگاهه داریم؟؟؟؟؟؟