بی امتحان مرا به غلامی قبول کن
رسوا شوم اگر که کمی امتحان شوم!
یازده شب حضرت استاد، این همه درباره لزوم و فوائد امتحان الهی و نقش آن در تعیین مقدرات بشر سخن گفتند، آن وقت حضرت شاعر چنین بی‌پروا نادانسته گستاخی می‌کند! واقعا که! دانشگاهِه داریم؟!