امام صادقی‌هایی که...

پارسال |
آقا حمید گل خاکم سالار با وجود کسب رتبه اول کنکور سراسری دکتری علوم ارتباطات، در مصاحبه قبول نشد.
امسال | آقا یاسین با وجود کسب رتبه اول کنکور سراسری دکتری، در مصاحبه قبول نشد.
سال بعد | ...

کسی به فکر هست؟!

دکتری